סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - sagi_tipul2013

If you can't read this e mail click here
פרסומי

                  שלום רב, 
לפי רישומנו, מועד הטיפול הבא של רכבך מתקרב.
כחבר מועדון אתה זכאי
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513