סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - adanim_tipul

If you can't read this e mail click here
פרסומי

  שלום רב,
 
לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך
לרשותך נצברו כסף בכרטיס
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513