סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - rishon_tipul

If you can't read this e mail click here 
פרסומי

         שלום רב, 
לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך
כחבר/ת מועדון של רכב ראשון סוכנות טויוטה, הנך זכאי/ת:
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513