סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - partush_tipul

 
 

פרסומי

 

          שלום רב, 

לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513