סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - hay_tipul

If you can't read this e mail click here 
פרסומי

 

 
שלום, לפי רישומנו הגיע מועד הטיפול 
השנתי לרכבך 
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513