סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - hay_test

If you can't read this e mail click here
פרסומי

 

 
שלום, בקרוב יגיע מועד הרישוי השנתי
 של רכבך
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513