סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - cohen_tipul

If you can't read this e mail click here
פרסומי

       שלום רב, 
לפי רישומנו, הגיע מועד הטיפול השנתי לרכבך 
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513