סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - ampar_tipul

If you can't read this e mail click here
פרסומי

  שלום רב, 
מועד הטיפול השנתי של רכבך הגיע
 

מכתב זה נשלח אלייך באמצעות מערכת "Simply Club" לניהול מועדוני לקוחות מתקדמים.
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-9192513